Crystal Hotels Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

ISO 1002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002

ISO 10002


CRYSTAL HOTELS ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

 

Crystal Hotels,

Temel değerlerinden ödün vermeden, misafir ve kalite odaklı hizmet anlayışı ile;

 • Misafir talep, beklenti ve şikayetlerini; etkin ve verimli şekilde ele alarak adil, objektif bir şekilde cevaplamayı, Misafir Memnuniyetini sağlamayı,
 • Yasal, düzenleyici gerekliliklere göre Güvenilir Gıda Üretmeyi,
 • Çevresel kirlenmeyi önleyerek, gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, çevresel değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürecine katkı sağlamayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını,
 • Gıda güvenliği, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevreye ve Misafir Memnuniyetine etki edebilecek tehlikeleri ortadan kaldırarak riskleri azaltmayı,
 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,
 • Sorumlu olduğumuz tüm yasal ve düzenleyici gereklilikler ile uygulanabilir, karşılıklı onaylanan ilgili taraflarımızın şartlarına uymayı, yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, bu uyum ve gereklilikler hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığını artırmayı,
 • Eğitim çalışmalarımızla; Gıda Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Faaliyetleri, Misafir ve Kalite odaklı hizmet anlayışını kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirmeyi,
 • Misafirlerimiz, tüm çalışan ve çalışan temsilcilerimizin danışma ve katılımları için gerekli şartları sağlayarak, tüm ilgili taraflarımızla kurduğumuz etkin iletişim yöntemleri ile hizmet ve süreçlerimizi, yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirilmeyi,

Taahhüt etmektedir.


Umman ÇETİNBAŞ

CEO

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Crystal Hotels olarak,

 • Misafir memnuniyeti ve kalite odaklı hizmet anlayışımızdan ödün vermeden;
 • Kuruluşlarımızda yoğun olarak kullandığımız elektrik, LNG, doğal gaz ve motorin tüketimini uzun vadede azaltacağımızı,
 • Enerji verimliliğini sürekli arttıracağımızı,
 • Yönetimimiz ve çalışanlarımızın katılımıyla Enerji politikasına uygun hedefler koyacağımızı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturarak düzenli olarak gözden geçireceğimizi ve gereken kaynağı sağlayacağımızı
 • Enerji yönetim sistemi (ISO 50001) gereklerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağımızı,
 • Bunları sağlamak için sürekli bir iyileştirme süreci yaşayacağımızı

Taahhüt ederiz.

Ayrıca, Enerji Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirerek;

 • Gerekli mali ve yapısal koşulların yerine getirileceğini,
 • Enerji yönetim sisteminde tüm çalışanların, uygulamaların ve sorumluluklarının belirtildiğini,
 • İlgili yasal yükümlülükleri ve diğer şartları dikkate aldığımızı,
 • Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimini düzenli olarak değerlendirdiğimizi,
 • Enerji verimliliğini teşvik ettiğimizi,
 • Standardın tüm programlarının doğru tanıtıldığını ve yürütülmekte olduğunu,
 • Enerji verimli ürün ve hizmetlerin satın alındığını ve bunun enerji performansının iyileştirilmesine katkı sağladığını,
 • Standardın tüm sonuçlarının, düzenli bir denetim programı ile ölçüldüğünü, değerlendirildiğini ve güncellendiğini,

Kabul ve ilan ederiz.

 

Umman ÇETİNBAŞ

CEO